Τελευταία ενημέρωση 29 Ιουνίου 2022

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας («εσείς») και του n-papageorgiou.gr («εμείς», «εμείς», «μας» ή «η εταιρεία μας»), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου https://n-papageorgiou.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης, μορφής πολυμέσων, καναλιού πολυμέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογών για κινητά που σχετίζονται, συνδεδεμένα ή συνδέονται με αυτόν (συλλογικά, ο «ιστότοπος»). Το ηλεκτρονικό κατάστημα n-papageorgiou.gr (εφεξής «εμείς», «εμείς», «μας» ή «η εταιρεία μας» ) και η λειτουργία του διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης και εκπροσωπείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. & Ι. Ο.Ε. », που εδρεύει στo 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης στην πόλη της Κατερίνης. Πιο συγκεκριμένα οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά μέσω του διαδικτυακού τόπου n-papageorgiou.gr από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. & Ι. Ο.Ε.» με ΑΦΜ «082943822». Το φυσικό κατάστημα  που αντιστοιχεί στα προϊόντα του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου βρίσκεται στo 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Κατερίνης Πιερίας, 60134, Ελλάδα.

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας και πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στον Ιστότοπο ενσωματώνονται εδώ ρητά με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να είστε ενήμεροι για ενημερώσεις. Θα είστε υποκείμενοι και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διανομή ή η χρήση αυτή θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας.

Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Όλοι οι ανήλικοι χρήστες στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 15 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται άμεσα από τον γονέα ή κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του Ιστότοπου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος είναι η ιδιόκτητη ιδιοκτησία μας και όλος ο ήχος, τα βίντεο, τα κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στον Ιστότοπο (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτό (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους αθέμιτου ανταγωνισμού της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών, δικαιοδοσίες εξωτερικού και διεθνείς συμβάσεις.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” για ενημέρωση και προσωπική σας χρήση μόνο. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, δημοσιευτεί, εμφανιστεί δημόσια, να κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή αλλιώς εκμεταλλευόμαστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τα κριτήρια για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστή πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, ενημέρωμενες και πλήρεις.
 2. θα διατηρείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώνετε άμεσα αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται.
 3. έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 4. δεν είστε κάτω των 15 ετών
 5. εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια χρήσης του Ιστότοπου.
 6. δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, script είτε με άλλο τρόπο.
 7. δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
 8. η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη επικαιροποιημένη ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε όλες και οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να κρατήσετε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνος για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, τρέχοντα ή χωρίς άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και λεπτομέρειες από τα προϊόντα.

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα θα είναι σε απόθεμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε/διαγράψουμε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές για όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω Viva Wallet, αντικαταβολή(ισχύει μόνο για την Ελλάδα) και τραπεζική μεταφορά (αφού επικοινωνήσετε μαζί μας). Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε περαιτέρω να ενημερώσετε άμεσα τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος πωλήσεων ή ο ΦΠΑ θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε Ευρώ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν για τις αγορές σας και τυχόν ισχύοντα τέλη αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε τον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει για τέτοια ποσά κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμη και αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιηθεί μέσω της Ιστοσελίδας. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που υποβάλλονται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά τη δική μας κρίση, φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Τελωνειακοί και εισαγωγικοί φόροι

Εάν παραγγείλετε από εμάς εκτός ΕΕ, ενδέχεται να υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι που πρέπει να πληρώσετε για να παραλάβετε το δέμα σας. Αυτές οι χρεώσεις επιβάλλονται συνήθως όταν η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση παράδοσης και εσείς θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή αυτών.

Δεν έχουμε έλεγχο αυτών των χρεώσεων και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το κόστος τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό τελωνείο πριν κάνετε την παραγγελία σας. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις λόγω τελωνείου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αλλά πρέπει να ενημερωθούμε δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας. Η παραγγελία πρέπει στη συνέχεια να μας επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αφότου έχουμε ενημερωθεί για την ακύρωση, ωστόσο εσείς θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος επιστροφής των αγορασμένων αντικειμένων σε εμάς.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές όταν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύει εφόσον το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο, η συσκευασία του προϊόντος είναι άθικτη και δεν έχει υποστεί ζημιά, η επιστροφή αφορά ένα δυσλειτουργικό προϊόν ή το προϊόν που λάβατε δεν είναι αυτό που παραγγείλατε.

Σας συνιστούμε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας μέσω συστημένης αποστολής. Παρακαλείστε να αναφέρετε με σαφήνεια στο τιμολόγιο τον λόγο επιστροφής και εάν χρειάζεστε επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή. Τα ταχυδρομικά έξοδα επιστροφής γίνονται με δικό σας κόστος και κίνδυνο.

Έχετε νομική υποχρέωση να φροντίζετε εύλογα τα αγαθά όσο βρίσκονται στην κατοχή σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτήν την υποχρέωση, ενδέχεται να έχουμε δικαίωμα προσφυγής εναντίον σας για αποζημίωση. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται.

Εάν επιστρέψετε αγαθά που ισχυρίζονται ότι είναι ελαττωματικά, θα εξετάσουμε τα επιστρεφόμενα αγαθά και θα σας ενημερώσουμε για την επιστροφή χρημάτων ή την ανταλλαγή σας μέσω e-mail εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων μόνο για την αξία του εμπορεύματος. η αποστολή και ο χειρισμός δεν επιστρέφονται.

Εάν ζητάτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός έξι (6) ωρών από τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Λάβετε υπόψη ότι μόλις γίνει η επεξεργασία της παραγγελίας σας, δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε.

Επικοινωνία μέσω email ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας μεταξύ του καταστήματος μας (https://n-papageorgiou.gr) και του αντίστοιχου πελάτη, για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που έχουν επικυρωθεί ή εγκριθεί από εμάς.

Ως χρήστης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 1. συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον ιστότοπο για τη δημιουργία ή τη σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 2. κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.
 3. χρησιμοποιήστε έναν αντιπρόσωπο αγορών ή έναν εκπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.
 4. χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
 5. καταστρατήγηση, απενεργοποίηση ή παρεμβολή με άλλο τρόπο σε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου και/ή του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 6. συμμετέχουν σε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 7. τέχνασμα, απάτη ή παραπλάνηση μας και άλλων χρηστών, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 8. κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλλουμε ψευδείς αναφορές για κατάχρηση ή ανάρμοστη συμπεριφορά.
 9. ασχοληθείτε με οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 10. παρεμβαίνει, διαταράσσει ή δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.
 11. προσπαθήσετε να υποδυθείτε έναν άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 12. πουλήσετε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 13. χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε ένα άλλο άτομο.
 14. χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο ή/και το περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορικής επιχείρησης.
 15. αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίεση, αποσυναρμολόγηση ή αντιστροφή κατασκευής οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
 16. προσπαθήσετε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.
 17. παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζειτε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου σε εσάς.
 18. διαγράψετε την ειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 19. αντιγράψετε ή προσαρμόσετε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλον κώδικα.
 20. μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διαταράσσει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.
 21. μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (“gifs”), 1×1 pixel, σφάλματα ιστού, cookie , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως “spyware” ή “μηχανισμοί παθητικής συλλογής” ή “pcms”).
 22. εκτός από αυτό που μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή χρήσης προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρήση, εκκίνηση, ανάπτυξη ή διανομή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, ανιχνευτές, ρομπότ, βοηθητικού προγράμματος εξαπάτησης, Scraper ή αναγνώστη εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου σεναρίου ή άλλου λογισμικού.
 23. απαξιώσετε, αμαυρώσετε ή βλάψετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
 24. χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας, υποβολής, δημοσίευσης, προβολής, μετάδοσης, εκτέλεσης, δημοσίευσης, διανομής, ή να μεταδόσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό σε κείμενο, γραπτά, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, “Συνεισφορές”).

Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που διαβιβάζετε μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. η δημιουργία, η διανομή, η μετάδοση, η δημόσια προβολή ή η απόδοση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού απορρήτου ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 2. είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκατάθεση, εκδόσεις και δικαιώματα χρήσης και μας εξουσιοδότητε, τον ιστότοπο και άλλους χρήστες του ιστότοπου να χρησιμοποιούν τις συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον ιστότοπο και αυτούς τους Όρους χρήσης.
 3. έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την έκδοση ή/και την άδεια κάθε προσώπου που μπορεί να προσδιοριστεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου μεμονωμένου ατόμου για να επιτρέψετε την ένταξη και χρήση στις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 4. οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 5. οι συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά σχήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές ζήτησης.
 6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, αγενείς, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές ή κατά τρόπο άλλον απαράδεκτες (όπως καθορίστηκε από εμάς).
 7. οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, απαξιώνουν, εκφοβίζουν ή καταχρώνται κανέναν.
 8. οι συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ούτε υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν σωματική βλάβη εναντίον άλλου.
 9. οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 11. οι συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που ζητά προσωπικά στοιχεία από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 12. οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ομοσπονδιακό ή πολιτειακό νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή προορίζονται με άλλο τρόπο για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 13. οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία.
 14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν διαφορετικά, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Δημοσιεύοντας τις Συνεισφορές σας σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ή καθιστώντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες στον Ιστότοπο συνδέοντας τον λογαριασμό σας από τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας κοινωνικής δικτύωσης, χορηγείτε αυτόματα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε, σε μας ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, διαρκή, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, δημοσίευσης, μετάδοσης, επανάληψης, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, προσωρινή αποθήκευση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, μετάδοση, απόσπασμα (ολόκληρο ή εν μέρει) και διανομή τέτοιων συνεισφορών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό, ή με άλλο τρόπο, και να προετοιμάσει παράγωγα έργα, ή να ενσωματώσει σε άλλα έργα, τέτοιες συνεισφορές, και να χορηγήσει και να εγκρίνει δευτερεύουσες άδειες των προηγούμενων. Η χρήση και η διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων.

Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής και περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος, της εταιρείας και του δικαιώματός σας, κατά περίπτωση, καθώς και οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσίας, εμπορικών ονομάτων, λογότυπων, και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν άλλως διεκδικηθεί στις Συνεισφορές σας.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε θέσεις ή δηλώσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την μοναδική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαστούμε, να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε Συνεισφορά. (2) για την επανακατηγοριοποίηση τυχόν Συνεισφορών για την τοποθέτησή τους σε πιο κατάλληλες τοποθεσίες στον Ιστότοπο. και (3) για προεπιλογή ή διαγραφή οποιωνδήποτε Συνεισφορών ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Κατά τη δημοσίευση κριτικής, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το προϊόν ή το άτομο/την οντότητα που εξετάζεται,
 2. οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία ή υβριστική, ρατσιστική, προσβλητική ή γλώσσα μίσους,
 3. οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές που εισάγουν διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας,
 4. οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα,
 5. δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές,
 6. δεν πρέπει να βγάζετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς,
 7. δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις,
 8. δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια ενθαρρύνοντας άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές,

Ενδέχεται να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την κρίση μας. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγχουμε κριτικές ή να διαγράφουμε κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν επιδοκιμάζονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις των θυγατρικών ή των συνεργατών μας.

Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αξιολόγηση ή για τυχόν απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση. Δημοσιεύοντας μια κριτική, μας παραχωρείτε διαχρονικά, ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, εκχωρητέο και υπό αδειοδότηση δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με κάθε μέσο, προβολής, εκτέλεσης, ή/και διανομή όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με κριτικές.

SOCIAL MEDIA

Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με λογαριασμούς στο διαδίκτυο που διαθέτετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, «Λογαριασμός τρίτου μέρους») είτε: (1) παρέχοντας πληροφορίες σύνδεσης του λογαριασμού τρίτου μέσω του ιστότοπου ή (2) επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση κάθε Λογαριασμού Τρίτων.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να μας αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού τρίτου μέρους και/ή να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, χωρίς παραβίαση εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς Λογαριασμός τρίτου μέρους, και χωρίς να μας υποχρεώνει να πληρώνουμε οποιαδήποτε τέλη ή να μας υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους του λογαριασμού τρίτου μέρους.

Παραχωρώντας μας πρόσβαση σε οποιονδήποτε Λογαριασμό Τρίτων, καταλαβαίνετε ότι (1) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διαθέσουμε και να αποθηκεύσουμε (κατά περίπτωση) οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό σας Τρίτων (το «Κοινωνικό Δίκτυο Περιεχόμενο »), ώστε να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) μπορούμε να υποβάλλουμε και να λαμβάνουμε από τον Λογαριασμό τρίτου μέρους πρόσθετες πληροφορίες στον βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέεστε ο λογαριασμός σας με τον λογαριασμό τρίτου μέρους.

Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε τέτοιους Λογαριασμούς Τρίτων, οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στους Λογαριασμούς τρίτου μέρους ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός τρίτου μέρους ή σχετική υπηρεσία καταστεί μη διαθέσιμος ή η πρόσβαση μας σε αυτόν τον Λογαριασμό τρίτου μέρους τερματιστεί από τον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους, τότε το Περιεχόμενο του Κοινωνικού Δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω αυτού.

Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και των λογαριασμών τρίτου μέρους ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΕΣ) ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια να αναθεωρήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παράβαση, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεών σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με Λογαριασμό τρίτου μέρους και στη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας tablet μόνο με σκοπό τον εντοπισμό και την ενημέρωσή σας για τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του Ιστότοπου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του λογαριασμού τρίτου μέρους επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν ισχύει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας και έχουν ληφθεί μέσω αυτού του λογαριασμού τρίτου μέρους, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο (“Υποβολές”) που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και θα αποτελέσουν αποκλειστική μας ιδιοκτησία. Διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και δικαιούμαστε την απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση για εσάς.

Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι αυτές οι Υποβολές είναι πρωτότυπες δικές σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας οδηγήσει μέσω του ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (“ιστότοποι τρίτων”) καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη (“Περιεχόμενο τρίτου μέρους”).

Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων και το περιεχόμενο τρίτου μέρους δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων προσπελάσιμων μέσω του ιστότοπου ή περιεχομένου τρίτου μέρους που δημοσιεύεται, διαθέσιμο μέσω, ή εγκατεστημένο από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβολής, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στους ιστότοπους τρίτων ή στο περιεχόμενο τρίτου μέρους.

Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε Ιστοτόπων Τρίτων ή οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων δεν συνεπάγεται με έγκριση ή επιδοκιμασία από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτου μέρους, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν διέπουν πλέον.

Θα πρέπει να διαβάσετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζεται με εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω ιστότοπων τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστότοπων και άλλων εταιρειών και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ιστότοπους τρίτων και θα μας θεωρείτε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας θεωρείτε αβλαβείς από οποιεσδήποτε απώλειες που προκληθούν από εσάς ή ζημίες που σας προκαλούνται σε σχέση με ή προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με Ιστότοπους Τρίτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να:

 1. παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης.
 2. να αναλάβουμε την κατάλληλη νομική δράση εναντίον οποιουδήποτε, κατά την κρίση μας, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, αναφοράς αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου,
 3. κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό να, αρνούμαστε, περιορίζουμε την πρόσβαση, περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή απενεργοποιούμε (στο βαθμό που είναι εφικτό τεχνολογικά) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής.
 4. κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας.
 5. διαφορετικά διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την καλή λειτουργία του Ιστότοπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Νοιαζόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαφέρουν από την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συναινείτε ρητά να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε εν γνώσει μας, ζητάμε ή εκμαιεύουμε πληροφορίες από παιδιά ή εν γνώσει μας τα εμπορευόμαστε με παιδιά. Επομένως, εάν λάβουμε πραγματική γνώση ότι κάποιος κάτω των 15 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες χωρίς την απαιτούμενη και επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατόν.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΌΡΟΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΗΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ) ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ[YOUR ACCOUNT AND] ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ‘Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται η εγγραφή και η δημιουργία νέου λογαριασμού με το όνομά σας, ψεύτικο ή δανεισμένο όνομα ή όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενδέχεται να ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου.

Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και ασφαλιστικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, αναθεώρησης, ενημέρωσης, αναστολής, διακοπής ή άλλης τροποποίησης του Ιστότοπυ ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η χρήση του Δικτυακού Τόπου διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που ισχύουν για συμφωνίες που συνάπτονται και εκτελούνται εξ ολοκλήρου στη χώρα της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης δικαίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διάφορες άλλες πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟΣ ΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ (1) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΎ, ( 2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΉ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΟ ΣΕ ΑΥΤΌ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΔΙΑΚΟΠΉ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΑΠΌ Ή ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΜΈΣΩ ΑΥΤΟΎ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ, Ή/ΚΑΙ ( 6) ΤΥΧΌΝ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΆ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΌΘΗΚΕ Ή ΔΙΑΤΈΘΗΚΕ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΈΣΜΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ ΠΑΡΌΧΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΡΓΟΛΆΒΟΙ, ΟΙ ΑΣΚΟΎΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ, ΟΙ ΠΆΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΈΝΑΝΤΙ ΕΣΆΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ, ΑΠΏΛΕΙΑ, ΑΞΊΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ ΚΆΘΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΏΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΧΑΜΈΝΩΝ ΕΣΌΔΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΎΣΕΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΕΞΌΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΕΊΤΕ ΒΆΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΑΜΈΛΕΙΑΣ) ΑΥΣΤΗΡΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ Ή ΆΛΛΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΎΕΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΆ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΈΚΥΨΕ) ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (Ή ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ) ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΌΘΗΚΕ Ή ΔΙΑΤΈΘΗΚΕ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΏΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΆ ΤΟΥΣ. ΕΠΕΙΔΉ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΚΡΆΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ Ή ΤΥΧΑΊΕΣ ΖΗΜΊΕΣ, ΣΕ ΤΈΤΟΙΑ ΚΡΆΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ, Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΊ ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας θεωρήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των εξωτερικών συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων υπευθύνων, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων λογικές χρεώσεις και έξοδα δικηγόρων, που έγιναν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από: (1) τις συνεισφορές σας (εάν υπάρχουν), (2) χρήση της Ιστοσελίδας, (3) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (5) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά χωρίς περιορισμό, ή (6) οποιαδήποτε απροκάλυπτη επιβλαβής πράξη έναντι οποιουδήποτε άλλου χρήστη του Ιστότοπου με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστότοπου.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπισή μας αυτών των αξιώσεων. Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις το γνωρίζετε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε για σύντομο χρονικό διάστημα ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον Ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύουμε στην Πολιτική απορρήτου που αναρτήθηκε στον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων, και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή αυτών των δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση διαδικτυακών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι γραπτή. ΕΔΩ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΙΝΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, διατάξεων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οι όποιες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή παράλειψη δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον λογικό μας έλεγχο.

Εάν κάποιος όρος ή μέρος κάποιου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπολειπόμενων όρων. Δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Ιστότοπου.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από όλες τις άμυνες που μπορεί να έχετε βάσει της ηλεκτρονικής φόρμας αυτών των Όρων Χρήσης και της έλλειψης υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον ιστότοπο ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: Στείλτε μας email στο: info@n-papageorgiou.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. & Ι. Ο.Ε.,  1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, 60134 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ