Πατώματα laminate

R148 aranz 4

Το laminate ή πολυστρωματικό δάπεδο είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις διαφορετικών υλικών τα οποία έχουν συγκολληθεί κατά τέτοιο τρόπο που να σχηματίζουν ένα ενιαίο σώμα.