Ειδική υαλοσανίδα ξηράς δόμησης Glassrock X

screenshot

Η λευκή υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα για εξωτερικές & εσωτερικές εφαρμογές